beckett

Deze week verscheen bij de Amsterdam University Press de publicatie ‘Verder / Beckett en de 21e eeuw’ onder redactie van Matthijs Engelberts en Onno Kosters. Met bijdragen van onder andere Robert Anker, H.H. ter Balkt, Freek de Jonge, Kester Freriks Albertine Sterk, Piet Gerbrandy en de samenstellers zelf. Nicole Montagne leverde het beeld voor het omslag.